Dubnoví umělci

8. května 2013 v 9:35 | Ditushe |  Koutek umělců
Tak a je tu první ukázka toho, jak jsou někteří hráči howrse šikovní a že není hra jediné na co myslí.
Ať už je jejich zručnost grafická, literární a nebo prostě krásně kreslí, dokáží z ní vytěžit to dobré.
Jen připomínám, že grafické i literární výtvory mají své autory a ti svá práva, takže je kopírujte se zdrojem, nepřetvářejte je, koukejte se, čtěte a inspirujte se.

PROSÍM O HLASOVÁNÍ DOLE V ANKETĚ - NEJLEPŠÍ DUBNOVÝ UMĚLEC

---------------------------------------------------------------------------
Článek zahájí úvaha, autorka: náctiletá velice šikovná Sillia
Díla prokládány avatary od Nuntis

Jak vlastně vznikla myšlenka na jednorožce? Lidé si nějakým způsobem namluvili, že jednorožci jsou a začali na ně věřit. Spousta panovníků z dob dávno minulých prahli po různých lektvarech na nesmrtelno nebo kámen mudrců, také různé kouzelné hůlky a přísady do jídel. A právě na to tolik chtěli právě roh jednorožce, ale kde měli jistotu, že něco takového opravdu existuje? Jak lidé přišli na to, že takové stvoření existuje. Co vlastně viděli?

Nabízí se možnost, že už toho úplně prvního si někdo vymyslel, aby na tom zbohatnul, přeci jen lidé lžou snad odjakživa a ani toto není úplně vyloučené. Způsobů je mnoho a tak uvedu jenom pár z těch, nad kterými jsem zatím přemýšlela. Mohl to být třeba jen kůň, kterému stoupla kštice, zamotal si jí o strom a prostě mu na chvíli stála. Je nemožné vědět, co se stalo, ale teorií může být spousta. Další možností je, že někdo si s koněm spletl třeba jelena nebo srnce. Není těžké hádat, těžké je uhodnout a zjistit. Další mou teorií, která se váže na tu první, je, že někdo chtěl odpoutat pozornost od něčeho, co bylo závažnější, třeba loupež či něco podobného. Ovšem všechno, co jsem zde předložila pouze vyvolává otázku, jak to, že se něco, co se stalo v jedné oblasti rozšířilo po celém světě? Zatím jsem tedy přemýšlela pouze nad tím, co lidé mohli vidět a splést si to.

Proto teď trošku rozpitvám možnost přírodních a fyzikálních jevů a v dnešní době samozřejmostí. Lidé ještě o několik století dříve na jednorožce věřili, ale jejich zrod může být starý i několik tisíciletí. Už jenom samo Slunce muselo být pro obyvatele Země velkou záhadou, už jenom to, že si mysleli, že Slunce běhá kolem Země, a že Země je plochá a hlavně to, že věřili v různé bohy nebo naopak pouze v jednoho podle jejich vyznání, naznačuje, že si tyto jevy vysvětlovali pomocí jejich víry. Například Slunce, se podle nich asi samo přesouvat nemohlo, ale kdyby bůh Slunce měl koně, které jej táhli a paprsky, které ze Slunce vycházeli, mohli působit jako rohy silných koní. Nebo křesťané, věřící pouze v jednoho všemocného Boha, mohli mít za to, že jim posílá Slunce a jeho svit a teplo po celé planetě roznášejí koně, z nichž je vidět pouze jejich světlo a cítit teplo v podobě jejich rohu. Odraz ve vodě mohl také představovat koně, a vlnka na hladině lámající světlo, mohla v tu chvíli vypadat jako roh vodního koně. Jehličnaté stromy v lesích na kopcích mohou v jisté míře také představovat stádo jednorožců. Kopce, skály, obloukaté planiny a nížiny mohou působit jako těla koní a stromy jejich rohy. Dalším elementem, který by mohl být klíčem k odemčení tajuplné truhly jednorožců je oheň. Plameny šlehající vzhůru, mohou připomínat stádo divokých koní, ale co špičky plaménků?
Mohly být právě ony považovány za rohy těchto koní? Možné je v podstatě vše. Ještě jsou tu mraky. Každý z nás ví že je to pouze pára, kterou vítr tvaruje do všemožných tvarů, nejednou jsem zahlédla mrak, který pod určitým úhlem vypadal jako kůň né-li jednorožec. Právě tato pára mohla odstartovat myšlenku na jednorožce, přeci, vidět je za dne odkudkoli. Teď se trochu vrátím k přírodě. Například já, když jedu z koní domů, vídám po cestě na jednom z polí stromy, které jsou tak srostlé, že několik metrů jízdy autem vypadají jako pegas přirostlý k zemi. Myslím, že na několika místech mohou být i takto všemožně rostlé stromy po celém světě na mnoha místech. A takovým mohly procházet stovky poutníků, kteří pak o tomto vyprávěli lidem, které potkali.


Způsobů je mnoho a je na každém čemu chce věřit a co si vymyslí, skutečnost je neznámá a tak nezbývá, než zapojit svou fantazii. Přeci jen, každý má svou a je jedno zda budou věřit někomu nebo si vytvoří vlastní teorii. A vzhledem k tomu, že úvahy ráda zakončuji řečnickou otázkou, udělám to tak i teď. Jak tedy legendy o jednorožcích vznikly?

Jak tedy vznikly? Napadne Vás něco?
Líbila se Vám úvaha, chcete pogratulovat autorce? Napište jí ZDE.
---------------------------------------------------------------------------
Autorkou následující povídky je andes2
Opravila: Ditushe

Když před dávnými časy ještě existovaly hluboké pralesy, v každém z nich žila stáda podivuhodných zvířat. Jedna velká skupina bílých dvourožců žila na okraji tohoto pralesního pásma. Ve skupině bylo však plno nezbedných mláďat. Neposedný byl zejména Elban. Při jedné ze svých divokých her se mu jeden z rohů zaklínil v kořenech starého stromu. Ve snaze vyprostit se, ulomil několik kořenů, ale také svůj menší roh. Když ho ostatní uviděli, buď ho politovali, nebo se mu vysmáli. Ostatní mláďata se mu vyhýbala a Elban byl osamělý. Uvažoval o svém neštěstí a celé dny se potuloval hluboko v pralese, pokaždé se vracel až pozdě večer. Poblíž pralesů žili lovci,kteří měli již dávno na dvourožce spadeno. Postavili masivní a vysokou ohradu, do které je chtěli zahnat. Přes den se jim to ovšem nikdy nepovedlo a tak se rozhodli, že to zkusí v noci. Příští noci vyrazili se svými silnými svítilnami na dvourožce, kteří se v noci shromaždovali v mělké roklině a byli velice zaskočeni, když je lovci napadli a všechna stvoření začala zmateně pobíhat z místa na místo.


Lovci využili příležitosti, obklíčili a zahnali dvourožce do ohrady. V ohradě Elban přihlížel tomu, jak se ostatní dvourožci marně snaží dostat své dva rohy do mezer mezi břevny a vypáčit je. Při pozorování jejich chování usoudil, že takto to nepůjde. Přesto, že nebyl ještě dosti vzrostlý se postavil na zadní a začal svým jedním rohem páčit hlavní břevno. A tímto způsobem pak odstranil i další břevna. Všichni ostatní dvourožci pak vyběhli z ohrady pryč směrem k pralesu a když se rozednilo shromáždili se na velké prosluněné louce, kde ocenili svoji záchranu od mladého jednorožce Elbana a rozhodli se, že si z důvodu ochrany ulomí jeden z rohů. Přišli na to, že je to mnohem lepší a obratnější a tak se zrodili majestátní jednorožci.

Chcete napsat autorce? Můžete ZDE.
---------------------------------------------------------------------------
Následuje povídka s básničkovým úvodem, autorka: NEZNÁMÁ
Tady vidíte co se stane, když se zapomenete podepsat. :(

Na rozechvělý břeh, vlny naráží.
U potoka skrz les, se všechna zvířata schází.
Ke hvězdám pospíchají na kopec,
kde k životu přichází malý jednorožec.

On strážce dobra jest,
když utíká skrz černý les.
Na nebi tvaruje se v záři,
dobro světa je v jeho tváři.

Všichni čekají na ten okamžik,
až dobrý svět budou jednou mít.
Kdy bílý strážce oblohou proletí,
všechny kouta země se svou mocí obletí.

Andělé s pohledem na zemi zkaženou,
je naše poslední naděje, než všechny před boží soud poženou.

Za oknem potají, Serafine sleduje,
barevné splynutí co na nebi putuje.
Ona jediná je tou vyvolenou,
co s jednorožcem do jednoho těla splynou.

Magické bytosti, zvířata lesů,
lidé co s nadějí sledují zázrak nebesů.
Z očí se vytrácí pocity beznaděje a děsu,
začátky nové éry s sebou lepší dny přinesou.

Když se na obloze ukázaly první hvězdy, sedla jsem si k oknu a pozorovala zářící představení polární záře. Bylo léto, avšak v naší zemi znamenalo léto bílou studenou pokrývku, malé sněhové vločky a chladnou, temnou noc. Kolem našeho malého domečku se rozprostírá nekonečný les, v nímž podle staré legendy žilo stádo výjimečných koní, s dlouhými rohy na čele, jenž vydávaly zvláštní světlo magických schopností. Stádo zmizelo.
Krutost lidí je vyhnala ze svých domovů sekyrami a pistolemi. Odešli ze země zpátky do nebe, kde vsákly se do mraků. Tam kde býval klid a mír, je nyní strach a bolest. Země se proměnila z rajské zahrady na noční můru. Lidé, jenž bývávali poctiví, začali krást a podvádět. Ale byla tady naděje. Byť jenom malá, byla tady. Právě dnes, kdy posel dobra Jednorožec, nositel naděje, měl vystoupit z nebe a snést se na zkaženou zem, kterou měl spasit. Všichni dobří lidé, všechna zvířata, jenž věří na lepší časy, se dnes podílí u této neobvyklé podívané.

Najednou spadla hvězda. Chtěla jsem si něco přát, ale na obloze se začalo něco dít. Záře, jenž pronikala přes polární barevné pruhy mě oslňovala. Byla ostrá a silná, pesto však v mé duši znamenala klid a mír. "Serafine!"
Znělo mi v uších. Volalo mě to a zároveň k sobě přitahovalo. Oblékla jsem se a po špičkách cupitala přesverandu, abych nikoho nevzbudila. Skrz temný les, který býval zahalený tmou, teď prosvítal neobvyklou září.
"Copak to nikdo nevidí? Jsem snad jediná, kdo věří v lepší svět?" Říkala jsem si v duchu.
Přibližovala jsem se k cíli a cestou míjela zvířata, kteří jakoby věděli co se děje a co tohle všechno znamená. Byli tam všichni. Od těch největších po nejmenší, ale stále někdo chyběl. Byli to lidé, ti kteří přestávali věřit. Konečně jsem byla na místě. Stalo se ale něco, co jsem nečekala. Záře, jenž se nám rozprostírala nad hlavami, se už nezdála tak daleko. Přibližovala se, až nakonec se dotkla země. Ze záře se zrodil a před všemi tam stál, přímo naproti mně.
Vzdálenost mezi námi se krátila, až jsem nakonec ucítila v dlaních jeho jemnou srst. Záře se rozplynula. Už nebyla třeba, jelikož nás osvětlovalo světlo onoho Jednorožce.


Otevřela jsem oči a snažila se zorientovat. Hledala jsem Jednorožce, který byl však jen pouhý výmysl mé fantazie. Polární záře mi prosvěcovala pokoj, ale to nemění nic na tom, že to byl pouhý sen. Přemýšlela jsem, jaký má můj sen asi smysl, jelikož všechny sny mají svůj skrytý význam.
"Moment, proč jsem oblečená?" Všimla jsem si konečně. "To není možné, byl to přeci jen sen." Vyděšeně jsem se na sebe zadívala v zrcadle. Dívala jsem se a nechápala.


Když jsem se na sebe dívala, pochopila jsem podstatu mého snu. Celý sen byl o našem světě a tajemném rytíři, který ho měl spasit. Ale tohle není sen, je to realita a žádný rytíř na bílém koni neexistuje. To my jsme ti, kteří to dokážou. Žádní rytíři, žádní strážci a další vymyšlené mýtické postavy, ale my. Dokážeme to společně jako jeden celek.

Prosím autorku, aby se ozvala. Čeká na ni cena! Já osobně s ebudu snažit o její vypátrání :D
Autorce avatarů napište ZDE
---------------------------------------------------------------------------
Autorem básničky, která vše ukončí je: sova123456

Kůň je krásné zvíře,
to ale jen v jisté míře,
co takhle udělat jiného,
koně vzácného a přátelského.
Bude ho uctívat i hroch,
už vím! Bude mít na hlavě roh!
Čistokrevný, spanilí jedinec
nikdy z něj nebude zločinec!
Tak to už máme,
ale jaké jméno mu dáme?
Jednorožec to bude,
a už nikdy neumře!

Napište autorovi ZDE.

A POŘADÍ AUTORŮ URČÍTE VY!
HLASUJTE DOLE V ANKETĚ, PROSÍM!
Hlasování započne od zveřejnění článku a bude pokračovat až do neděle (12.5.2013)
 

15 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 beautiful293 beautiful293 | 8. května 2013 v 10:25 | Reagovat

Já jsem napsala tu povídku a básničku zrození jednorožce, myslela jsem že když ti to pošlu na email, tak mi odepíšeš a domluvíme se, na howrse se jmenuji beautiful2903  Díky moc

2 Ditushe-admin Ditushe-admin | 8. května 2013 v 12:20 | Reagovat

[1]: Na mail jsem odpověděla, mám takový dojem, že jsem ti psala i dvakrát, takže mi napiš tam ať Vím, že jsi to ty. :)

3 Ditushe-admin Ditushe-admin | 8. května 2013 v 12:22 | Reagovat

A ještě bych chtěla říct, že andes2 sice poslala celkem dobrý děj, ale musela jsem to celé opravit. V každé větě byly chyby a něo nedávalo ani smysl, ale jinak se mi příběh líbil, tak jsem ho sem zařadila. Snažila jsem se, aby tu byli skoro všichni.. Takže prosím, berte při hlasování ohled i na toto ;)

4 beautiful2903 beautiful2903 | 8. května 2013 v 16:33 | Reagovat

Podle mě je ale tohle hlasování nefér. Někteří si o hlasy napíšou. Měla jsi to vyhodnotit ty, kteří jsou nejlepší...

5 andes2 andes2 | Web | 8. května 2013 v 19:47 | Reagovat

oh jsem radá že jsi mě jsem vybrala a moc se omlouvám za chyby a za to že jsem tam napsala několik veci co nedavaly smysl,mela jsem ruzne potiže takže jsem to nestihla dobře napsat
fakt moc se zato omlouvam a ješte jednou děkuji.

6 Nuntis Nuntis | 8. května 2013 v 20:19 | Reagovat

Taky děkuji, že jsem byla vybrána :) přeji všem ať mají co nejvíce hlasů a zároveň děkuji všem co dali hlasy zrovna mě :).

7 Elduda Elduda | 9. května 2013 v 14:12 | Reagovat

Páni, je fakt těžký někoho vybrat. Hodně se mi líbí ta poslední básnička, ale zatím jsem ještě nehlasovala.
Chci ještě upozornit na to, že se mi avatary nezobrazujou, tak bych nechtěla Nuntis ošidit o hlas kvůli takové prkotině...
Vám se zobrazujou?

8 Nuntis Nuntis | 9. května 2013 v 14:45 | Reagovat

[7]: Taky se mi nezobrazujou, nevím proč :(.

9 Ditushe Ditushe | Web | 9. května 2013 v 19:22 | Reagovat

Mně se tedy zobrazují, ale asi i ostatním, podle mě nebude problém tady, protože Nuntis má dost hlasů :D

[4]: Samozřejmě, že se ještě poradím s Jane a zeptám se pár kamarádek, které ani jednoho z Vás neznají :D Vím, že takhle by to bylo nespravedlivé, nehledě na to, že se dá hlasovat vícekrát z jiného počítače ;) Takže neboj se, já své favority mám a budu k tomu také přihlížet, sama vím kolik jsem si s tím dala práce, než jsem to zveřejnila. :)

[5]: Chápu, že má každý svá období a někdy to nevyjde, ale pořád to nemění nic na tom, že jsem nad tím strávila celkově hodně času :)

PS: Komu se to ještě nezobrazuje ať napíše na: ditushe.n@gmail.com ;)
Beauty: tvoji pžezdívku tam přepíši a dám tam odkazy an tebe až o víkendu pokud nevadí, jelikož ted nemám na blogování skoro žádný čas, tak udělám jen nezbytné a vrátím s ek tomu o víkendu.

PSS: Bude se hlasovat až do neděle, nečekala jsem, že tak rychle někdo nasbírá hlasy :)

10 Nuntis Nuntis | Web | 9. května 2013 v 20:34 | Reagovat

Budu ráda, když vyhodnotíte vítěze i sami, protože by si lidi mohli myslet, že jsem například podváděla nebo něco podobného. Jinak jsem hodně překvapená, šla jsem do soutěže s tím, že jsem očekávala hodně dobré písaře - a taky že dobří písaři tady jsou, takže všem přeji výhru protože máte moc krásná díla. Jinak děkuji všem za hlasy :-) .

11 avatary avatary | 9. května 2013 v 22:20 | Reagovat

Ty avatary jsou krásný Nuntis, to jsi vytvářela celé sama? :O musela jsi si s tím dát spousty práce.

12 Nuntis Nuntis | Web | 11. května 2013 v 11:58 | Reagovat

[11]: Děkuji, dělala jsem je sama :D no docela jo, protože jsem chtěla aby byl každý jiný ^-^

13 avatary avatary | 11. května 2013 v 13:54 | Reagovat

A to jsi dělala i ty obrázky nebo jsi je z někama stáhla a dělala ty efekty ? :)

14 Ditushe Ditushe | Web | 11. května 2013 v 21:00 | Reagovat

[13]: Obrázky čerpala z deviantartu a upravila je :) Tedy tak mi to bylo sděleno :)

15 Nuntis Nuntis | Web | 12. května 2013 v 14:31 | Reagovat

[14]: Jojo :)

16 LatinLover LatinLover | 18. května 2013 v 22:44 | Reagovat

Ty avatary jsi dělala v Photoshopu, ne? Já  dělám grafiku v Gimpu, a je to hodně znát:  http://epichowrse.blogspot.cz/ :). Jinak se ti povedly, opravdu. Jo, nápad na moji stránku vznikl z tohoto článku, líbí se mi, jak je grafika spojená s textem ;).

17 Nuntis Nuntis | 19. května 2013 v 17:28 | Reagovat

[16]: Děkuji moc :) no je to mix dělaný v Photoshopu a pak ještě doupravený efekty v pixlr. Jinak ty máš hodně pěknou grafiku O_O chtěla jsem taky blogspot nebo něco takového, ale nechápu to nastavení designů atd. :) jinak moc pěkný blog! :D Být v tomhle kole tak mě smeteš levou zadní :D.

18 LatinLover LatinLover | 19. května 2013 v 19:28 | Reagovat

[17]: Ono se toho moc v Gimpu dělat nedá, člověk musí přijít na složité postupy u jednoduchých efektů :D. Díky :D

19 Sillia Sillia | 23. května 2013 v 21:01 | Reagovat

[17]: tak to by mě zajímalo jak to v tom pixlru děláš, protože mě tam ty efekty vůbec nejdou, párkrát jsem to zkoušela, ale už jsem toho nechala, vůbec mi to nešlo.

20 Sillia Sillia | 23. května 2013 v 21:12 | Reagovat

LatinLover: celkem se divím, že ses neúčastnila téhle soutěže, píšeš naprosto úžasně, hravě bys smetla i profesionální spisovatele.

21 LatinLover LatinLover | 24. května 2013 v 14:23 | Reagovat

[20]: Páni, takovou chválu si snad ani nezasloužím O_O Já na tuto soutěž přišla docela dost pozdě, a jelikož se snažím vše vypilovat k dokonalosti, nebo se jí alespoň přiblížit, tak už nebyl čas vymýšlet nějaký opravdu dobrý námět, natož čas na jeho vypracování. Mrzí mě to, ale co se dá dělat. Snad příště :-D

22 Nuntis Nuntis | 24. května 2013 v 21:19 | Reagovat

Můžu se zeptat kdy bude vyhodnocení? :-D

23 Ditushe-admin Ditushe-admin | 25. května 2013 v 12:35 | Reagovat

Byla jsme pryč a doufala, že mi oslovení hráči napíší svůj názor, ale vlastně skoro nikdo neodepsal :/ Takže počkám do zítra do rána a pak na ně kašlu :D

24 Sillia Sillia | 25. května 2013 v 18:00 | Reagovat

[21]: Aha, ten čas je celkem na obtíž. Ale jo tu chválu si zasloužíš.

Tak už se těším, stejně by mě zajímalo, jak jsem mohla dostat tolik hlasů, divím se, že se to vůbec někomu chtělo číst.

25 LatinLover LatinLover | 26. května 2013 v 16:35 | Reagovat

[24]: Já si četla všechno, a jednoznačně si u mě zvítězila ty + Nuntis :-D Opravdu povedená úvaha, já když píšu úvahu, tak jsou to cca 3 stránky psaní o ničem, protože se po mně chce můj názor, který jsem líná si utvořit 8-)

26 Sillia Sillia | 26. května 2013 v 20:45 | Reagovat

[25]: Tak to u mě je ve slohovkách taky tak nějak 3 stránky, ale je to změť všeho možného pleteno jedno přes druhé, protože je to psané jak se mi to zrovna motalo hlavou a jsem líná si udělat předlohu, přece nebudu jednu věc dělat 2x ne? :D takže moje 1. úvaha na téma svět za X let to bylo 1 a půl stránky v pozitivním směru, 1a půl stránky v destruktivním smyslu a asi 1 stránka v neutrálu, jenom jsem to donesla učiteli, on to otevřel a první, co z něj vypadlo bylo: "Ale nee ... tohle všechno mam číst?" dostala jsem tam záchvat smíchu. A u mě bez pochyby vyhrála Nuntis. Taková krásná grafika... já umím leda tak dát obrázek na jednobarevnou plochu, protože když zkusím nějakou ilustraci, tak je to jenom ptlanice všeho a ničeho zároveň, hlavně nemam tu trpělivost se s tím patlat.

27 Ariozyn Ariozyn | 29. května 2013 v 14:39 | Reagovat

Woow Nuntis to jsi dělala ty? :O Hláás pro Nun*-* ;-)

28 cat-photos.webnode.cz cat-photos.webnode.cz | Web | 2. června 2013 v 10:44 | Reagovat

Ahoj je škoda že jste neudělali výpis loterie.Aspoň bych věděla jestli to má cenu. Prosím navštivte můj web
www.cat-photos.webnode.cz

29 suzy-ts3 suzy-ts3 | Web | 2. června 2013 v 14:36 | Reagovat

Podle mě je hodnocení nespravedlivé. Grafická tvorba se přece nedá míchat s s tvorbou autorů básní, příběhů a úvah. Měla jsi to udělat zvlášť. Líbí se mi úvaha do Sillia a povídka a básnička od neznámé autorky, ale zároveň se mi líbí i grafické úpravy od Nuntis. Jenomže každý zvlášť. Grafická tvorba se nemůže rovnat tvorbě, co někdo složí a vymyslí. Grafika se dá naučit, ale složit něco aby dávalo smysl, to nedokáže každý.

30 Sillia Sillia | 3. června 2013 v 8:52 | Reagovat

[29]: Moc ti děkuji, za pochvalu, ale zároveň se musím zastat Nuntis, já se grafiku snažila naučit rok a stejně z toho pokaždé vnikla nějaká smysl nedávající patlanice a to jsem četla hodně návodů a tutoriálů, takže si myslím, že grafika má stejnou cenu, jako něco sepsat, stojí to podobně úsilí a pak už záleží na lidech jak to ohodnotí, a pak je tu ta věc, že ne všechny grafické výtvory, či kresby na papír, byly tak hezké, aby se mezi sebou daly porovnávat, ale nemohu to soudit, neviděla jsem ostatní výtvory, takže pokud jsem zde teď někoho urazila, tak se omlouvám, pouze uvažuji o možnostech.

31 Nuntis Nuntis | 3. června 2013 v 15:01 | Reagovat

[29]: Vím, že je to nespravedlivé, ale kdybych věděla, že tady budu jediná kdo má grafiku, jen tak bych do toho nešla. Čekala jsem právěže více lidí, co budou grafičit než psát, ale já to nijak neovlivním. Grafiku jsem se taky učila tak dva roky (i víc) než jsem došla tam kde jsem a i tak to není a nikdy nebude dokonalé. Ani jsem nečekala, že budu mít tak hodně hlasů, dokonce pro mě je vítěz Sillia a má můj hlas. V zadání bylo grafika/tvorba autorů a mě osobně jde lépe grafika. Kdybych věděla, že tu nikdo další nebude tak bych se na to asi vykašlala.

32 Sillia Sillia | 4. června 2013 v 16:09 | Reagovat

[31]: Tak to jsme na tom stejně, pro mě jsi zase vítěz ty :-D

33 ~ Avantis ~ Avantis | E-mail | Web | 9. června 2013 v 17:34 | Reagovat

Nuntis :-)

34 penny penny | Web | 19. června 2015 v 2:19 | Reagovat

pujcka o vikendu ihned :-P

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama